Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document

Adreswijziging


adm.jpgIn welke omstandigheden moet u zich wenden tot de dienst Bevolking?

Klik op de titel van uw keuze om inlichtingen te bekomen.
 

U bent Belg en komt in Herstal wonen, vanuit een ander land.

U moet zo snel mogelijk aangifte doen van uw nieuw adres op de dienst Bevolking, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u.

Voor deze dienst is er ook permanentie voorzien op donderdag tussen 14u en 18u30 en op zaterdag tussen 9u30 en 11u30.

Tijdens de schoolvakanties zijn er echter specifieke openingsuren van toepassing. Gelieve u tot dienst Bevolking te wenden om deze te kennen.

U komt in Herstal wonen, vanuit een andere Belgische gemeente.

U hebt de Belgische nationaliteit.

U kunt zich wenden tot de dienst Bevolking of tot één van onze administratieve bijkantoren te Vottem, Milmort of Liers.

U meldt zich aan met uw identiteitskaart en die van de gezinsleden die samen met u in Herstal komen wonen.

Vervolgens zult u naar de dienst Bevolking moeten gaan voor de volgende stappen:
  • Binnen een termijn van ongeveer drie weken zal uw nieuw adres bevestigd worden door woonstvaststelling door de politie. Na deze bevestiging zal uw nieuw adres bijgewerkt moeten worden op de chip van uw identiteitskaart. Hiervoor zult u een oproep ontvangen om u aan te melden op de dienst Bevolking. Tegelijkertijd en als u eigenaar bent van een voertuig dat in België ingeschreven is, moet u, aan het loket van de dienst Bevolking, het adres laten wijzigen dat vermeld staat op het inschrijvingsbewijs..

U hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie.

U kunt zich wenden tot de dienst Bevolking.

U meldt zich aan met uw identiteitskaart en die van de gezinsleden die samen met u in Herstal komen wonen.

Vervolgens zult u naar de dienst Bevolking moeten gaan voor de volgende stappen:
  • Binnen een termijn van ongeveer drie weken zal uw nieuw adres bevestigd worden door woonstvaststelling door de politie. Na deze bevestiging zal uw nieuw adres bijgewerkt moeten worden op de chip van uw identiteitskaart. Hiervoor zult u een oproep ontvangen om u aan te melden op de dienst Bevolking. Tegelijkertijd en als u eigenaar bent van een voertuig dat in België ingeschreven is, moet u, aan het loket van de dienst Bevolking, het adres laten wijzigen dat vermeld staat op het inschrijvingsbewijs.

U hebt de nationaliteit van een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie.

U hebt geen asielaanvraag ingediend, u bent geen kandidaat voor regularisatie.

U kunt zich wenden tot de dienst Bevolking.

U meldt zich aan met uw identiteitskaart en die van de gezinsleden die samen met u in Herstal komen wonen.

Vervolgens zult u naar de dienst Bevolking moeten gaan voor de volgende stappen:
  • Indien u houder bent van een elektronische kaart B of C: Binnen een termijn van ongeveer drie weken zal uw nieuw adres bevestigd worden door woonstvaststelling door de politie. Na deze bevestiging zal uw nieuw adres bijgewerkt moeten worden op de chip van uw identiteitskaart. Hiervoor zult u een oproep ontvangen om u aan te melden op de dienst Bevolking. Tegelijkertijd en als u eigenaar bent van een voertuig dat in België ingeschreven is, moet u, aan het loket van de dienst Bevolking, het adres laten wijzigen dat vermeld staat op het inschrijvingsbewijs.
     
  • Indien u houder bent van een elektronische kaart A en/of van een inschrijvingsbewijs van uw voertuig, moet de adreswijziging gebeuren bij de dienst Vreemdelingen.

U bent kandidaat politiek vluchteling.

U moet zich wenden tot de dienst Vreemdelingen van de gemeentelijke administratie.
  • Indien u beschikt over documenten afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken, gelieve deze mee te nemen.
  • Wanneer uw adres bevestigd wordt door de woonstvaststelling door de politie binnen een termijn van 3 weken zullen uw verblijfsdocumenten bijgewerkt worden.

U verlaat Herstal naar een andere gemeente.

U moet zich wenden tot uw nieuwe gemeente voor de inschrijvingsformaliteiten. 

U verandert van woonplaats binnen Herstal.

  • U moet zo snel mogelijk aangifte doen van uw nieuw adres op de dienst Bevolking. De woonstvaststelling door de politie zal uitgevoerd worden in de dagen volgend op uw aanvraag om deze aangifte te controleren. Van zodra uw nieuw adres is vastgesteld is, zult u zich naar de dienst Bevolking moeten begeven om uw identiteitspapieren te laten bijwerken. Tegelijkertijd en als u eigenaar bent van een voertuig dat in België ingeschreven is, moet u aan het loket van de dienst Bevolking het adres laten wijzigen dat vermeld staat op het inschrijvingsbewijs.
  • Om deze documenten te laten updaten, wanneer de woonstvaststelling heeft plaatsgehad:
Neem de PIN-codes van uw elektronische identiteitskaart mee.
Indien u houder bent van een papieren identiteitskaart, neem een foto en € 12,50 mee.