Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document

Eensluidend afschrift


adm.jpg


Een eensluidend afschrift kan u bezorgd worden op de dienst Sociale Zaken of op de dienst Bevolking tijdens de permanentie.

U moet het originele document samen met de fotokopie voorleggen.

Het gebruik van het gewaarmerkt eensluidend afschrift moet vermeld worden.
  • Als het in België gebruikt moet worden, zal het document u onmiddellijk bezorgd worden.
  • Als het in het buitenland gebruikt moet worden, vereist de wet dat het getekend wordt door de bevoegde Schepen.
De termijn is vier dagen.
Kost: € 1,50
www.sxc.hu