Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document

Geboorteaangifte


adm.jpg

De geboorteaangifte moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na de geboorte, op grondgebied van de gemeente van de geboorteplaats.
 

Wie geeft de geboorte aan?

 
  • Als de geboorte plaats vindt in een ziekenhuisomgeving, moet de geboorte aangegeven worden door de vader, de moeder of beiden. Als ze zich in de onmogelijkheid bevinden dit te doen, door de ziekenhuisdirecteur of zijn afgevaardigde.
  • Als de geboorte niet plaats vindt in een ziekenhuisomgeving, moet de aangifte gebeuren door de vader, de moeder of door beide ouders, of, wanneer ze zich beiden in de onmogelijkheid bevinden om dit uit te voeren, door de dokter, of bij gebrek aan de dokter, door de verloskundige, of bij gebrek aan verloskundige, door de personen die bij de bevalling geholpen hebben.
Als beide ouders niet getrouwd zijn en als de prenatale erkenning niet gebeurd is, moeten beide ouders zich verplicht samen aanbieden bij de administratie van de geboorteplaats zodat er akte zou kunnen genomen worden van de vaderlijke erkenning op het moment van de aangifte.

 

De voor te leggen documenten:

 
  • De identiteitskaart van de aangever.
  • Het statistisch formulier model I, de geboorteaangifte van een levend kind, bezorgd door de arts of de verloskundige.
  • Het trouwboekje, voor de gehuwde personen, of het bewijs van prenatale erkenning.
De geboorteakte zal worden opgesteld.
 

De volgende documenten worden aan de aangever bezorgdes documents suivants seront délivrés au déclarant:

 
  • Een getuigschrift om kraamgeld te krijgen in het kader van kinderbijslag.
  • Een getuigschrift om zwangerschaps- of rustvergoeding te krijgen in het kader van ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Een getuigschrift voor de wettelijke inenting tegen polio.