Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document

Afstaan van organen


adm.jpg

Voor verdere gegevens, kunt u het Portaal Belgische overheid: volksgezondheid, veiligheid van de voedseketen en leefmilieu.raadplegen.

Iedere, al dan niet meerderjarige persoon, die sinds zes maanden ingeschreven is in het Bevolkingsregister of in het Vreemdelingenregister en die in staat is zijn wil te doen kennen, kan zijn instemming geven tot de afname van organen of weefsel na zijn overlijden.

Het is eveneens mogelijk uw wil tot weigeren van een mogelijke orgaanafname te laten registeren.


Deze wilsuiting, schriftelijk vastgelegd, zal geregistreerd worden in het Rijksregister, Wet van 13 juni 1986, bekend gemaakt op 14 februari 1987.

U moet zich evenwel persoonlijk aanmelden, met uw identiteitskaart, op onze diensten, opdat wij u de nodige documenten kunnen laten tekenen.

Uw verklaring wordt opgenomen in het Rijksregister, dat 24 uur op 24 toegankelijk is voor de transplantatiecoördinatoren en dat moet worden geraadpleegd voor elke orgaan- of weefselafname na het overlijden.

Op deze manier heeft u de zekerheid dat uw wil zal gerespecteerd worden.

Voor de inwoners van Herstal kan deze verklaring gebeuren op de dienst Bevolking.

Deze procedure is gratis.
 
enveloppe.png Contact
E-mail : dmlsbGVAaGVyc3RhbC5iZQ==
Tél. : 04 240 64 85