Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma ville / Social / Plan voor sociale cohesie (PCS) / Plan voor sociale cohesie (PCS)
Actions sur le document

Plan voor sociale cohesie (PCS)


logo pcs.jpg

Een plan voor sociale cohesie voor Herstal:

Het plan voor sociale cohesie van Herstal (PCS) is opgebouwd rond 4 pijlers: tewerkstelling, huisvesting, gezondheid en maatschappelijke samenhang en het concentreert zich voornamelijk op het oprichten van een huis van sociale cohesie en van een netwerk van intergenerationele huizen, en verder ook nog van een Point Cannabis (cannabis-infopunt).
 

Doelstellingen:Vier doelstellingen die men wil bereiken met het plan voor sociale cohesie van Herstal:
 • De coördinatie van de actoren op het terrein, meer bepaald op gebied van communicatie van de informatie tussen de actoren en de specifieke acties die moeten worden uitgevoerd.
 • De centralisatie van de informatie met betrekking tot de sociale cohesie.
 • De verspreiding van deze informatie naar het doelpubliek door middel van drukwerk en Internet, maar ook en vooral door permanentie en actie op het terrein in de wijken.
 • De decentralisatie van verschillende diensten in lokale antennes.
   

Concrete actie:Oprichten van een huis van sociale cohesie dat verantwoordelijk is voor de algemene coördinatie, de communicatie …Dit huis bevindt zich op de Boulevard Zénobe Gramme 80 • 4040 Herstal.


Oprichting van een netwerk van intergenerationele huizen, gevestigd in de wijken en dorpen. Die huizen zijn zowel de lokale antennes van het huis van sociale cohesie (sociale assistenten zullen er permanentie houden) als plaatsen waar het intergenerationele luik van het plan voor sociale cohesie (PCS) zal worden verzorgd door een ploeg animatoren:
 • Centrum: Grégory Hendrick •  bd Zénobe Gramme 80 • 4040 Herstal.
 • La Préalle:  pl. H. Sacré 1 • 4040  Herstal.
 • Liers: Dominique Frino •  rue E. Lerousseau 1 • 4042 Liers.
 • Milmort: Sylvie Baré • rue de la Rennaissance 9 • 4041 Milmort.
 • Pontisse: Stéphanie Vandenbergh •  rue C. Speesen 1 • 4040 Herstal.
 • Vottem: Céline Desgesves • rue du Bouxthay 1 • 4041 Vottem.
Bovendien zal een Point Cannabis (een cannabis-infopunt), in samenwerking met de Provincie Luik, mensen met een verslaving en hun omgeving opvangen in het huis van sociale cohesie.

Ten slotte zullen er meerdere samenwerkingsverbanden afgesloten worden met verschillende verenigingen, meer bepaald een samenwerking met de vzw Ontwikkeling Beneden-Maas (asbl Basse-Meuse Développement) voor een kwalificerende opleiding en vooropleiding, en met de Association Interrégionale de Guidance et de Santé (interregionale vereniging voor sociale begeleiding en gezondheid) in het kader van het creëren van sociale, intergenerationele en interculturele samenhang.

Website: